Termeni și condiții

1.Termeni generali și definiții

S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L, cu sediul social în Oradea, Str. Cometei Nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J05/582/2015 , C.I.F.: 34364197 Tel: +40 744 269 661, E-mail: adina@adinaardelean.ro.

S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L, este numit în continuare Furnizor.

Clientul poate fi orice persoană fizică sau juridică care are acces liber la site și care se poate autentifica prin crearea unui cont pentru a plasa o comanda.

Site-ul  www.adinaardelean.ro  nu este un site pentru revânzători.

Conținut toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul tuturor acțiunilor întreprinse de Client, către Furnizor și orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Comanda  este un document electronic definit ca modalitate de comunicare între Furnizor și Client utilizat pentru a exprima intenția de achiziționare de bunuri de pe site.

Contractul  este contractul încheiat între Furnizor și Client.

Utilizarea site-ului de către vizitator presupune implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.

S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L își rezervă dreptul de a aduce modificări și actualizări ale  acestor termeni și condiții  fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.

Termenii și condițiile de mai jos au valoare contractuala între S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L, numit în continuare Furnizor și Client/ Vizitator.

Se recomandă Clientului/ Vizitatorului citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

2. Securitatea datelor personale

Pentru a  putea face posibila comunicarea între S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L și Client/ Vizitator, de pe site-ul www.adinaardelean.ro , trebuie sa fiți de acord ca Furnizorul să colecteze și să prelucreze datele solicitate de la Client pentru crearea contului și autentificare și datele înscrise în formularul de contact, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele personale furnizate către Furnizor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Acestea vor fi utilizate pentru a comunica cu clientul, pentru a putea livra produsele comandate prin intermediul site-ului, pentru a răspunde prompt întrebărilor acestuia, pentru a realiza statistici proprii, pentru informarea prin e-mail sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, eventualele promoții, buletinele informative periodice, newsletter, etc.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a lua legătura cu furnizorul. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă furniza  informațiile solicitate și produsele comandate.

Informațiile primite de la client sau vizitator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții, etc., decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept.Respectăm și garantăm confidențialitatea datelor oferite de bunăvoie de către client sau vizitator.

S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L, garantează faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul companiei noastre date cu caracter personal, poate solicita ștergerea datelor personale din baza noastră de date printr-o cerere în scris trimisă companiei noastre la adresa de e-mail: adina@adinaardelean.ro.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Regulamentului (U.E.) 2016/679. Vă rugăm să rețineți faptul că ne puteți cere în orice moment să vă ștergem contul de pe site-ul nostru, trimitandu-ne un e-mail la adresa: adina@adinaardelean.ro.  

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la: adina@adinaardelean.ro.

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de confidențialitate” și „Protecția datelor cu caracter personal” de pe site-ul nostru.

3. Drepturi de autor și proprietatea intelectuală

Întregul conținut al site-ului – imagini , fotografii, texte, grafice , simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Furnizorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente enumerate mai sus, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: adina@adinaardelean.ro.

Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg al site-ului și/sau al conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra intregului continut al site-ului, incluzand fara limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, software și alte elemente similare (Conținutul), aparțin în exclusivitate BUSINESS POINT CLUB S.R.L..

Folosirea conținutului acestui site fără acordul BUSINESS POINT CLUB S.R.L. este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice conținut care consta într-o marcă, logo, sau marca industriala reprezinta marca inregistrata a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului marcii.

Niciun Client/ Vizitator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vre-o licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun Client/ Vizitator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

4. Limitarea răspunderii

Utilizarea acestui site-ului www.adinaardelean.ro  reprezintă în totalitate optiunea Clientului/ Vizitatorului.

BUSINESS POINT CLUB S.R.L. sau orice alta parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura (inclusiv daune provocate de viruși care ar putea sa va infecteze computerul, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor) rezultate în urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site.

Deși va depune toate eforturile în acest sens, BUSINESS POINT CLUB S.R.L. nu garantează faptul că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori, și că utilizarea site-ului www.adinaardelean.ro este lipsită de riscuri/ erori.

BUSINESS POINT CLUB S.R.L. are dreptul exclusiv de a stabili conținutul și forma site-ului www.adinaardelean.ro, de a-l modifica în orice moment, fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile, fără a cere vreun acord și fără ca pentru aceasta (modificarea) să poată fi obligat să răspundă oricând, către oricine și în orice condiții.

Prin crearea și utilizarea Contului pe site-ul www.adinaardelean.ro, vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulata prin intermediul Contului.

5. Condiții generale de utilizare a site-ului

Pentru a putea vizualiza conțitul site-ului www.adinaardelan.ro nu este necesară crearea unui cont. Pentru a putea solicita informații suplimentare privind serviciile furnizate de către BUSINESS POINT CLUB S.R.L prin intermediul site-ului este necesar să furnizați date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, trebuie să vă autentificați prin crearea unui cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Autentificare” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real pentru a putea beneficia de serviciile pe care le-ați achiziționat sau urmează să le achiziționați.

Prin prezentul document vă comunicăm faptul că sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. De asemenea, aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane.

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, accesare produse/servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciilor noastre.

6. Newslettere

Cu ocazia completării unui formular existent pe site-ul www.adinaardelean.ro, vizitatorul/utilizatorul site-ului este de acord cu primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

7. Garanția serviciilor și dreptul de retragere

Conform prevederilor O.U.G. 34/2014 (https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/oug_34_140616.pdf ) sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist (Art. 16, lit. a) din OUG 34/2014).

BUSINESS POINT CLUB S.R.L oferă o garanție de 100% a serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.adinaardelean.ro. În situația în care Clientul nu este satisfăcut de serviciul achiziționat, acesta are dreptul de a se retrage din contract în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data înregistrării pe site. Prin respectarea acestor prevederi, Clientul va primi o rambursare completă de 100% a sumei plătite. Această rambursare operează o singură dată între aceleași părți contractuale.

Pentru a beneficia de rambursarea integrală, vă rugăm să ne adresați o cerere care respectă prevederile mai sus menționate pe adresa de e-mail: adina@adinaardelean.ro.

Vă înștiințăm prin prezenta faptul că în cazul solicitării după expirarea termenului de 14 zile, așa cum a fost el descris în rândurile de mai sus, rambursarea nu mai operează, drept urmare clientului nu i se va restitui contravaloarea serviciilor achiziționate.

Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul clientului de pe site-ul www.adinaardelean.ro.

8.Plata și facturarea

Plata serviciilor furnizate de către BUSINESS POINT CLUB S.R.L prin intermediul site-ului www.adinaardelean.ro se efectuează în lei conform facturilor emise și acceptate de către Client.

9. Reclamații

Orice reclamație legată de site-ul www.adinaardelean.ro se va depunde în termen de maxim 30 de zile de la data sesizării situației reclamate. Reclamațiile le primim pe adresa de e-mail: adina@adinaardelean.ro.

10. Forța majoră

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 N.C.C.). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11. Litigii

Orice conflict apărut între Client și Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competența revine instanțelor de judecată române, instanța judecătorească pe a cărei raza teritorială se află sediul S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L.

12. Dispoziții finale

S.C. BUSINESS POINT CLUB S.R.L. își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra site-ului www.adinaardelean.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a vizitatorului sau a clientului.

Prezentul document se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site-ul www.adinaardelean.ro. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

Document actualizat ultima dată pe 14.06.2024.